Icon Contact
Kontakt
Icon Contact
Rocznica

Specjaliści produkcji wolnej od ścieków.

Energia to kosztowny czynnik produkcji. Aby umożliwić jej zaoszczędzenie, od 1986 roku koncentrujemy się na stosowaniu efektywnej energetycznie metody bezpośredniego sprężania oparów. Ścieki przemysłowe odparowywane są pod niewielkim podciśnieniem, dzię­ki czemu spada temperatura wrzenia wody. Powstająca para wodna jest sprężana w sprężarce oparów do normalnego ciśnienia, przy czym rośnie jej temperatura. Energia pary wodnej jest odprowadzana do odparowywania ścieków. Z uwagi na recykling energetyczny do odparowywania nie trzeba dostarczać dodatkowej energii. Silnik sprężarki oparów jest jedynym konsumentem energii w systemie. Dzięki temu metoda VACUDEST osiąga efektywność energetyczną rzędu 95 procent.

PL Wyparka próżniowa VACUDEST z recyklingiem ścieków

Dzięki recyklingowi energetycznemu metoda VACUDEST jest najlepsza pod względem optymalizacji efektywności energetycznej i oszczędności kosztów operacyjnych.

 

W centrum uwagi: wydajność kosztowa

Poprawa efektywności energetycznej jest ważnym celem dalszego rozwoju naszych systemów destylacji próżniowej VACUDEST. W ten sposób zapewniamy optymalne przejmowanie ciepła pary przez ścieki. Ciepło resztkowe pozostałe w destylacie jest ró­wnież optymalnie wykorzystywane do wstępnego podgrzewania dopływających ścieków przemysłowych. Udało się nam w ten spo­sób w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszyć prze­ciętne zużycie energii systemów destylacji próżniowej VACUDEST o 28 procent. W ten sposób systemy te gwarantują nie tylko najwyższą sprawność energetyczną, ale i najniższe koszty utrzymania i eksploatacji.

Pracuj nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań umożliwiających produkcję wolną od ścieków. Więcej informacji o VACUDEST wyparce próżniowej, zobacz tutaj.

Dobrze poinformowany i nadal masz pytania?

Nasi eksperci znają odpowiedź.

Skontaktuj się teraz

Interpelacja

Pytania dotyczące naszych systemów VACUDEST?

Porozmawiajcie z nami!

 

Osoba kontaktowa:

Henryk Koik
Area Sales Manager

+48 608 49 02 30
henryk.koik@h2o-de.com

Serwis

Potrzebują Państwo materiały eksploatacyjne, części zamienne lub terminu serwisowego?

Chętnie pomożemy!

 

Osoba kontaktowa:

Carles Fité
 Doradca klienta

+49 7627 9239-888
carles.fite@h2o-de.com

Kariera

Chcesz stać się częścią naszego zespołu i kształtować z nami wolną od ścieków przyszłość?

Powiemy Ci, jak!

 

Osoba kontaktowa:

Bettina Böhringer
 Kontakt ds. personalnych

+49 7627 9239-201
career@h2o-de.com